We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q6 - Small (12 pcs Sashimi, 6 pcs Sushi & 6 pcs Hosomaki)

- 12 pcs Sashimi: salmon (6 pcs), tuna (2 pcs), tilapia (2 pcs), butterfish (2 pcs);
- 6 pcs Sushi: salmon (2 pcs), tuna (2 pcs), butterfish (2 pcs);
- 6 pcs Maki: California (6 pcs).
Add picture
Q6 - Small (12 pcs Sashimi, 6 pcs Sushi & 6 pcs Hosomaki)
Photo for Reference Only

$ 35.19