We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q5 - Medium (25 pcs Sashimi, 8 pcs Sushi & 18 pcs Hosomaki)

- 24 pcs Sashimi: salmon (8 pcs), tuna (5 pcs), butterfish (5 pcs), tilapia (5 pcs), crab (1 pc);
- 8 pcs Sushi: salmon (2 pcs), tilapia (2 pcs), butterfish (2 pcs), tuna (2 pcs);
- 18 pcs Maki: spicy salmon (6 pcs), California (6 pcs), yam tempura (6 pcs).

$ 67.64