We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q4 - Large (35 pcs Sashimi, 12 pcs Sushi & 24 pcs Hosomaki)

- 35 pcs Sashimi: salmon (12 pcs), butterfish (7 pcs), tilapia (7 pcs), tuna (6 pcs), scallops (2 pcs), shrimp (1 pc);
- 12 pcs Sushi: salmon (4 pcs), tilapia (3 pcs), butterfish (3 pcs), tuna (2 pcs), crab (1 pc), shrimp (1 pc);
- 24 pcs Maki: Сalifornia (6 pcs), avocado (6 pcs), spicy salmon (6 pcs), yam tempura (6 pcs).

$ 97.85