We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q14 - Medium (44 pcs) (20 pcs Futomaki & 24 pcs Hosomaki)

- 24 pcs Hosomaki: California (6 pcs), spicy salmon (6 pcs), avocado (6 pcs), yam tempura (6 pcs);
- 20 pcs Futomaki: dynamite (5 pcs), red dragon (5 pcs), eternity (5 pcs), philadelphia (5 pcs).

$ 51.69