We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q13 - Large (61 pcs) (31 pcs Futomaki & 30 pcs Hosomaki)

- 30 pcs Hosomaki: California (6 pcs), spicy salmon (6 pcs), avocado (6 pcs), cucumber (6 pcs), yam tempura (6 pcs);
- 31 pcs Futomaki: dragon eye (6 pcs), phoenix (5 pcs), dynamite (5 pcs), red dragon (5 pcs), eternity (5 pcs), philadelphia (5 pcs).

$ 73.69