We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q12 - Small (10 pcs Sushi & 12 pcs Hosomaki)

- 10 pcs Sushi: salmon (4 pcs), tilapia (2 pcs), butterfish (2 pcs), red tuna (2 pcs);
- 12 pcs Hosomaki: California (6 pcs), avocado (6 pcs).

$ 30.24