We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Q11 - Medium (18 pcs Sushi & 24 pcs Hosomaki)

- 18 pcs Sushi: salmon (6 pcs), tuna (4 pcs), tilapia (4 pcs), eel (2 pcs), butterfish (2 pcs);
- 24 pcs Hosomaki: California (6 pcs), spicy salmon (6 pcs), avocado (6 pcs), yam tempura (6 pcs).
Add picture
Q11 - Medium (18 pcs Sushi & 24 pcs Hosomaki)
Photo for Reference Only

$ 62.98