Add picture

Q12 - Small (10 pcs Sushi & 12 pcs Hosomaki)

- 10 pcs Sushi: salmon (4 pcs), tilapia (2 pcs), butterfish (2 pcs), red...
Add picture

Q11 - Medium (18 pcs Sushi & 24 pcs Hosomaki)

- 18 pcs Sushi: salmon (6 pcs), tuna (4 pcs), tilapia (4 pcs), eel (2 pcs),...
Add picture

Q10 - Large (30 pcs Sushi & 32 pcs Hosomaki)